CdZnTe厚膜器件

编号 : A005
产品详情


FD-α能谱探测器:


FD-α能谱系列探测器是基于碲锌镉(CZT)外延晶体开发的带电粒子探测器,在常规环境和真空环境下均能使用,且真空下α射线的能量分辨率极高。


产品特点:室温工作,高能量分辨率,响应快。


应用领域:核科学技术,气溶胶测量,氢气测量。


性能参数:


               FD-α能谱探测器 性能参数.png


EW-CZT碲锌镉外延衬底


EW-CZT 碲锌镉外延衬底是基于碲锌镉(CZT)外延单晶开发的高性能晶片,其具有非常好的结晶质量和表面粗糙度,是匹配碲镉汞(MCT)红外探测器的外延衬底。


位错腐蚀坑图片


              位错图片.png


性能参数


             衬底性能参数.png


功能特点高平整度、高晶格匹配度低位错密度


应用领域国防、安防、定位、制导会员登录
登录
其他账号登录:
留言
回到顶部